Få et bedre Tv-billede

Sådan får du det bedste billede på dit digitale Tv!

Af Allan Jusjong

Indledning

Nedenstående er ment som en hjælp til forståelse af de problemer, der kan opstå i forbindelse med modtagelse af de digitale Tv-signaler. Det skader ikke at læse nedenstående, men mister man tråden undervejs, er der hjælp at hente nederst på siden.

Da Klarup Antenneforening – nu Klarup Kabelnet, i sin tid så dagens lys, var det utænkelig at en husstand havde mere end ét fjernsyn. Signalet var dengang analogt, og blev leveret i én stikdåse ofte placeret i stuen.
Forskellen fra dengang og nu er, at det analoge signal er udgået, og der nu udelukkende sendes digitale Tv-signaler (fjernsyn er fremover benævnt Tv). Det analoge signal virkede teknisk lidt som en FM-radio. Der skulle meget til, før Tv-signalet blev så overdøvet af støj (sne og striber), at det var umuligt at se Tv, og der var ligeledes ikke den store påvirkning udefra, i form af luftbåren ”støj” på de frekvenser foreningen sendte på. Sådan er det ikke længere. I dag hersker en form for “enten eller”. Det vil sige at enten virker det, eller også  virker det ikke.

De regler foreningen skal overholde, er dog stadig de samme. Hele kabelnettet er underlagt en række regler, der blandt andet indebærer at signalet ikke må støje ud af kabelnettet. Det betyder omvendt, at der heller ikke er noget der kan støje ind i kabelnettet.
Dit Tv-signal skal, når det leveres i husstanden for enden af din stikledning, digitalt ligge mellem 53-60 dB. Det er den signalstyrke, der skal bruges for at få det bedste billede på dit/dine Tv. Dette signal garanteres ved første stikdåse (slutdåse), eller for enden af stikledningen på loft eller teknikrum.

Det vil i praksis sige, at man uden problemer skal kunne se fjernsyn på ét Tv uden at opleve lydudfald og/eller pixelering på sit digitale Tv, såfremt kabler og stik (fremover benævnt husinstallation) overholder samme godkendte standard.
Husk at husinstallationen ikke er foreningens ansvar, men dit eget. Der er generelt to ting der kan gå galt i din husinstallation, så man får en dårlig oplevelse af det digitale Tv-signal.

  1. Husinstallation er ikke HF-tæt. Det betyder at alle luftbårne signaler samt en lang række elektroniske ting konkurrerer/blander sig med dit Tv-signal, hvis de anvender samme frekvens, hvor der sendes Tv-signaler.
  2. Signalet der leveres er delt op til så mange Tv, at dette ikke længere er stærk nok.

Helt galt går det selvfølgelig, hvis det er en kombination af begge dele. Konsekvensen er at der kan opstår lydudfald, pixelering, manglende Tekst-tv og undertekster. I værste tilfælde vil det ikke være muligt at foretage en søgning, og hvis denne gennemføres, kan der mangle flere kanaler på de frekvenser, hvor støjen ligger.

 

Hvad kan man selv gøre?

Alle foreningens Tv-signaler er digitale (DVB-C og MPEG-4). Den frekvens én analog kanal fyldte bruges i dag af flere digitale Tv-kanaler samtidig. En frekvens omtales ofte som en MUX (en MUX dækker et område på 7 eller 8 MHz, alt efter om den ligger på den nederste eller den øverste del af frekvensbåndet – UHF eller VHF). Nedenstående er beskrevet en række af de problemer foreningen oftest støder på hos medlemmet.

Dårlig husinstallation og korrekt fordeling af signal behandles i to separate afsnit, men vær opmærksom på at der stadig kan være tale om en kombination.

Den hurtige test

Man kan via foreningens kanaloversigt altid tjekke hvilke kanaler der sendes på 234 MHz. Da der er tale om en MUX dækker den fra 230 til 238 MHz og indeholder flere kanaler, men vil i kanaloversigten og på Tv’et stå angivet som 234 MHz.

DR sender sine DAB Radiokanaler i luften på næsten tilsvarende frekvens (233 MHz). Det betyder, at har man en husinstallation, der ikke er HF-tæt, vil disse signaler blande sig med foreningens signal. Det opleves som pixelering på disse kanaler, hvilket er et sikkert tegn på at der bør gøres noget med stik og kabler – også selvom det er kanaler du ikke ser.

Frekvensmæssig er det altid sådan, at grundpakke, mellempakke og fuldpakken udnytter frekvensbåndet nedefra og op. Signalstyrken er ikke en lineær funktion, men falder lidt fra den laveste til den højeste anvendte frekvens.

Rigtig mange har efterhånden fået skiftet til HF-tætte stik, kabler m.m. og har ikke problemer med 234MHz. Her skal man tjekke om der er problemer med de kanaler der findes i den MUX, der sendes på den højeste frekvens. Er der det, men ikke på de lave frekvensområder, er signalet sandsynligvis for svagt, og der skal reduceres i antal tilsluttede Tv (fordeler med færre udgange – se senere) eller investeres i en antenneforstærker.

 

Påvirker mit Internetabonnement mit Tv-signal?

multi_media_data_branch

Dit Internetsignal tages altid via en data-splitter direkte på stikledningen (se billedet), der altid er sort hvor der står IN, på loft eller teknikrum (alternativt via en multistikdåse, som beskrives senere).

Af splitteren fremgår det tydeligt, hvilket udtag der er til data og hvilket udtag der er til Tv.

Data-splitterens funktion er at holde returvejen åben for data (på Internettet er der trafik begge veje, idet man anmoder om noget, som der derefter kommer svar på), medens returvejen er lukket på Tv-delen (her lukkes signalet ind, men der lukkes ikke noget ud), da man ikke er interesseret i, at støj fra en dårlig husinstallation ødelægger andres Internetforbindelse eller Tv-signal.

Splitteren giver et signaltab på 3 dB på Tv-delen. Datakablet til modem er monteret af Klarup Kabelnets montør og må ikke ændres af medlemmet, medens man er frit stillet på Tv-delen. Har man derimod en multistikdåse (dåse med udtag til Radio, Tv og Internet, er der ligeledes på Radio og Tv et signaltab på 3 dB) og ønsker at udvide til flere Tv, bør du kontakte Hotline eller Antennebutikken, idet dette ofte ikke kan løses æstetisk med skjulte kabler. Ønsker man besøg af en montør er dette egenbetalt.

 

Den dårlige husinstallation

I det følgende beskrives, hvilken indflydelse selv et enkelt dårlig komponent (kabel, stik, fordeler, m.m.) kan påvirke dit Tv-signal i negativ retning. Det anbefales at læse alt nedenstående, og gennemgå din installation, dersom der opleves problemer.

Din husinstallation skal være HF-tæt. Det betyder at den ikke lader sig påvirke af støj udefra. Hvad er så støj udefra. Det kan være mange ting, og der skal skelnes mellem konstant og periodisk støj.

Konstant støj er f.eks. signaler fra DTT-nettet (det mastebasserede sendenet med DAB-radiosignaler fra DR samt Tv-signaler fra Boxer).

Periodisk støj optræder generende i korte eller længere perioder. Dette skyldes hyppigst elektrisk støj fra termostater, køle- og fryseskabe, gasfyr, defekte gadelamper, kontakter til at dæmpe lyset, modems, mikrobølgeovne og mange andre elektriske apparater. Derudover skal det nævnes at mange Tv udsender elektrisk støj fra en dårlig tuner, som tæt på kan være kraftigere end antennesignalet.

Støj kan også komme ind via ikke-afsluttede fordelere, sløjfedåser og forstærkere.

 

De rigtige han- og hunstik

hunstik_ikke_hfDet antennestik der ses på billedet har været anvendt i de fleste hjem i mange årtier. Ofte kombineret med et tyndt kabel med flertrådet kerne og en flettet skærm.

Stikket er ikke HF-tæt og er en af de største syndere når det gælder utæthed og dermed støj på det digitale signal. Skift disse stik og tjek om der anvendes de korrekte kabler.

Gevinsten er mærkbar i forhold til de få kroner og den smule arbejde dette kræver.

 

 

 

 

Det rigtige antennekabel

antennekabelDet er meget vigtigt, at der anvendes det rigtige antennekabel mellem din fordeler/forstærker til sløjfe-/slutdåser og fra dåserne til de respektive enheder. Det være sig Tv, harddiskoptager, FM-radio, DAB-radio m.m. Kablet skal være 75 Ohm, med fast inderleder og dobbeltskærmet med både alufolie og uden på denne en skærm af flettet tråde. Hvis inderlederen består af kobbertråde der er snoet, og eventuel kun indeholder folie eller flettede tråde, er der helt sikkert tale om et kabel af ældre type. Disse ældre kabler er oftest grå, medens de nye og godkendte oftest er hvide og en del tykkere. På kablet er der ofte for hver meter angivet en række data. Hvis det er påtrykt CLASS A, er det perfekt.

HUSK at et antennekabel aldrig må bøjes mere, end at en Cd-skive passer ind i rundingen. Ved større bøjninger/knæk spredes trådene der ligger udenpå folien, som også kan skades, og dermed åbnes der for støj udefra. Ønsker man at sømme antennekablet fast til eksempelvis spær eller gulvliste, skal der bruges kabelholdere der passer eller er større end diameteren på kablet. Er kabelholderne for små og dermed klemmer kablet, og ydermere sidder med samme afstand som på eksempelvis spær, kan man i værste fald have lavet en antenne.

 

Tilslutningssnører

tilslutningssnøre_ikke_hfNår man i gamle dage købte en videomaskine, eller lignende, fulgte der ofte et 2 meters færdigstøbt antennekabel med (fremover benævnt tilslutningssnøre). Dette har altid faststøbte han- og hunstik, og blev brugt til at forbinde videoen med Tv’et. Tilslutningssnører sælges stadigvæk i super- og byggemarkeder i forskellige længder. Fakta er, at kun et fåtal af disse tilslutningssnører er HF-tætte, og dermed opfylder de krav der stilles i dag. Rådet må derfor være at smide dem væk. For kun få kroner mere kan man lave sine egne, og i den længde der passer.

For god ordens skyld skal nævnes, at det kan købes tilslutningssnører, der er godkendte af bl.a. Stofa og YouSee. Har du allerede eller senere køber et sådant, så husk at mærke det op. Når først det er pakket ud, ligner det alle de andre.

Det er muligt at foretage en lille test af en kort tilslutningssnøre (2 meter). Hvis man har et godkendt kabel, der går fra antennedåsen og direkte til et Tv, og dette kører uden problemer, kan man tage stikket ud af Tv’et og forlænge med tilslutningssnøren. Hvis det ikke skaber problemer er tilslutningssnøren sandsynligvis god nok

Da der også er signaltab i kabler (regn med 0,2 dB/meter, så er man på den sikre side), er denne metode ikke velegnet til test af lange tilslutningssnører, idet det ikke nødvendigvis er kablet der er noget i vejen med, men problemer med at signaltabet bliver for højt. Her anbefales det, at man udskifter et godkendt kabel med den tilslutningssnøre man vil teste.

 

Fordelere

splitter_ikke_hfDen type fordeler der er vist på billedet, anvender han- og hunstik til at splitte Tv-signalet op, så det er muligt at tilslutte flere Tv på samme stikdåse-udgang.

Den er ikke HF-tæt, og er ligeledes en af de største syndere, når det gælder støj i husinstallationen. Helt galt bliver det, hvis flere af dem sættes sammen.

Signaltabet i en sådan type fordeler, er ca. 4 dB. Sættes to sammen er der et tab på ca. 8 dB på to af udgangene. I stedet bør anvendes en godkendt fordeler, og HF-tætte F-connectorer (også kaldet F-stik)

Korrekt brug og opsætning af fordelere beskrives senere

 

 

 

F-connectorer

f-connector_ikke_hfEn F-connector er et stik der monteres på antennekablet, så dette kan forbindes til en fordeler, forstærker samt nogle mærker af Tv-bokse (den konverter der medfølger er oftest ikke HF-tæt og det bør derfor undgås at bruge den).

Den F-connector der er vist på billedet var tidligere meget populær (og billig). Den er ikke optimal, idet den skrues direkte på antennekablet, efter at dette er afisoleret. Diameteren på kablet og F-connectoren skal passe præcis sammen, og alligevel skal man være heldig/øvet for at opnå optimal forbindelse. Det hjælper ikke at tape den fast.

Opleves problemer så skift den ud med en nyere type.

 

 

Forstærkere

forstærker_ikke hfDet signal man modtager på stikledningen dækker 1-2 Tv uden problemer. I dag har de fleste husstande dog behov for udtag i adskillig flere rum, hvorfor mange har investeret i en forstærker. Vær opmærksom på, at en forstærker ikke skal forstærke signalet der kommer fra foreningen, men kompensere for det tab den efterfølgende fordeling bevirker.

Det er dog vigtigt at man investerer i den rigtige forstærker, idet flere billige produkter desværre støjer mere end de forstærker.

Vær sikker på at produktet er mærket HF-tæt, kan justeres i forstærkning og at kabeltilslutningen sker via F-connectorer.

 

 

 

 

Uafsluttet antenneinstallation

slutmodstandEt Tv-signal opfører sig som vand. Er der hul i kabelnettet siver det ud. Modsat vand, laver et Tv-signal der slipper ud, ikke skade på omgivelserne, men derimod på din Tv-oplevelse.

Hvad er så en uafsluttet antenneinstallation? Signalet vil altid finde den vej, hvor der er mindst modstand. Det gælder derfor om at ramme samme modstand i alle udgange som er 75 Ω (Ohm).

Eksempler på en uafsluttet installation kan være ubrugte udgange på en forstærker og/eller fordelere der ikke er påført en slutmodstand. Kabler der ikke er afsluttet i en dåse, men påført et stik, der ikke er tilsluttet et Tv samt en sløjfedåse der anvendes som slutdåse.

Det betyder at har man f.eks. et Tv i soveværelset, der er tilsluttet direkte via kabel, som man tager med i sommerhus eller campingvogn om sommeren, skal det løsthængende han-stik midlertidig termineres (lukkes). Ellers kan man opleve støj på de øvrige Tv i husstanden, indtil Tv’et fra sommerhuset eller campingvognen vender tilbage og tilsluttes.

 

Forskellen på slut- og sløjfedåser

triax_fuga_antenneslutdaaseFælles på slut- og sløjfedåser er, at bagsiden skal være indkapslet i en metalkappe for at være HF-tæt. Er den ikke det, er den af ældre dato og skal skiftes.

En sløjfedåse er karakteriseret ved, at der indvendig kan monteres to antennekabler. Det ene antennekabel kommer med signalet og det andet kabel fører signalet videre (der er pilemarkeringer i dåsen for ind og ud). En slutdåse er karakteriseret ved, at der kun kan monteres ét antennekabel. Signalet kan altså ikke føres videre (kun pil ind).

Signaltabet er 1 dB i en slutdåse og 4 dB i en sløjfedåse.

I begge typer deles antennesignalet, så der i de udtag der sidder på forsiden, kommer Radiosignaler ud af det ene og Tv-signaler ud af det andet. Føres signalet videre fra disse udtag, vil man altså kun få den ene signaltype med – alt efter hvilket udtag man vælger.

Har man opsat en sløjfedåse og ikke på bagsiden monteret et videregående antennekabel vil man opleve et signaltab på over 4 dB idet signalet vælger den vej der har mindst modstand – i dette tilfælde udgangen på bagsiden, der ikke er påmonteret et kabel. På denne udgang skal der loddes en modstand på 75 Ω, hvilket de færreste kan. Det bedste og nemmeste, også med hensyn til signaltab, er at udskifte sløjfedåsen med en slutdåse.

 

 

 

Multimediedåse

triax_fuga_multimedie_slutdaase En multimediedåse er en dåse, der på ydersiden har tre udtag (Radio og Tv øverst og Data nederst i form af et skruestik), der forbindes direkte på stikledningen. Da dåsen leverer Internet og returvejsfilteret er indbygget i dåsen findes den kun som slutdåse, hvorfor det ikke umiddelbart er muligt at tilslutte flere Tv.

Denne type dåse anvendes i mindre lejligheder eller klubværelser, hvor fordeling oftest ikke er nødvendig. Signaltabet er 4 dB. Har man en sådan multimediedåse monteret og brug for at udvide Tv-tilslutningerne til mere end ét Tv så kontakt Hotline eller Antennebutikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaltab

Nedenstående er ment som en vejledning. Det kan virke kompliceret, men det er det ikke, idet det oftest kun er et spørgsmål om at lægge nogle tal sammen. Alle komponenter har påtrykt tabet af signalstyrke (ellers er det angivet her). Der hvor det bliver svært er, når det gælder HF-tæthed. Dette er beskrevet ovenstående.

Er du i tvivl, så besøg Antennebutikken, vi er til for dig og det koster ikke noget at spørge. Det er en stor fordel for personalet om du i forvejen har taget billeder af din installation, enten med din mobil eller et digitalt kamera.

Som tidligere beskrevet ligger det digitale signal for enden af stikledningen lovmæssig på minimum 53 dB. Alt hvad der sidder efter dette punkt medfører signaltab. Når man tilsluttes Internettet, medfører dette et signaltab på ca. 3 dB. Det betyder, at har du Internet, garanteres der altså et signal på minimum 50 dB, hvilket er nok for et digitalt Tv. I praksis er der ingen eller kun meget meget få husstande der får leveret så lavt et signal, og det skal huskes på, at det lovmæssige krav på stikledningen stadig er 53 dB. Disse medlemmer er dog ikke dårligere stillet end dem der får et højere signal, idet der i langt de fleste tilfælde alligevel skal kompenseres med en forstærker, idet der næppe er tale om tilslutning til kun ét Tv.

Her følger en liste over de mest almindelige komponenter og hvilket signaltab disse almindeligvis medfører:

Antennekabel: 0,12 dB/m 2-vejsfordeler: 3,7 dB
Sløjfedåse: 4 dB 3-vejsfordeler: 5,5 dB
Slutdåse: 1 dB 4-vejsfordeler: 7,2 dB
Første eksempel på uheldig opsætning
Udgangspunktet er en stikdåse uden internetudtag i stuen, hvorfra man ønsker at føre signalet videre til to børneværelser og slutte i soveværelset. Vi siger at signalet fra dåsen i stuen er på 56 dB. Før vi kan gå videre er det nødvendigt at få skiftet slutdåsen i stuen med en sløjfedåse, herved fås et tab på 4 dB (forskellen på slut- og sløjfedåse), så udgangspunktet nu er 52 dB.

Slutsignalet bør under alle omstændigheder ikke ligge væsentlig under 50 dB.

I børneværelserne anvendes der sløjfedåser og i soveværelset anvendes en slutdåse. Der bruges 10 meter antennekabel fra dåsen i stuen, til der hvor første sløjfedåse anbringes i det første børneværelse. Denne dåse vil da levere 52 – (0,12×10 + 4) = 46,8 dB, hvilket allerede er under de 50 dB der for flere digitale Tv er grænseværdien for pixelering og problemer med søgning.

I næste børneværelse opsættes endnu en sløjfedåse, men der bruges kun 5 meter kabel. Regnestykket ser således ud for den dåse. 46,8 – (0,12×5 + 4) = 42,2 dB. Vi er nu så langt under grænseværdien at der helt sikkert vil være problemer søgning og findes der kanaler vil de pixelere.

I soveværelset anbringes en slutdåse. Denne anbringes på den anden side af vægen og der bruges kun en stump kabel. Her vil signalet falde med yderligere 1 dB og slutresultatet vil være 41,2 dB. Her er der ironisk nok ikke pixelering, idet en søgning sandsynligvis vil være umulig.

 

Et andet eksempel på uheldig opsætning

Signalet kommer ind på loftet. Der skal være en slutdåse i stuen, da man ønsker at gøre brug af signalerne til både radio og Tv. I to andre rum ønsker man kun at benytte signalet til et Tv, så disse tilsluttes direkte. Man anbringer en 3-fordeler på loftet, således at kabeltrækket til stuen bliver kortest mulig, da tabet til slutdåsen er 1 dB. Kablet til stuen er 5 meter og til de resterende to rum er der 15 meter.
For stuen ser det således ud: 3-vejsfordeler + kabel + slutdåse er altså 5,5 + (5×0,12) + 1 = 7,1 dB. Dette tal trækker vi fra 53, som er det mindste foreningen lovmæssig må levere. Resultatet er 45,9 dB. Hvis dit indgangssignal er på 57,1 dB går det lige for stuen. De andre rum kræver 0,2 dB mere da kablerne er længere. Du er ikke garanteret mere end 53 dB.

I beregningen er ikke medtaget det tab der er i kablet fra dåsen til det Tv’et i stuen.

 

Jeg tabte tråden undervejs – hvad nu?

Selvom ovenstående er en meget forenklet beskrivelse af de ting der kan påvirke dit antennesignal, er det forståeligt, hvis man tabte tråden undervejs. Der er dog stadig hjælp at hente.

Klarup Kabelnet er en forening. Det betyder at bestyrelsen har ansvar for, og sørger for, at kabelnettet hele tiden er opdateret og overholder de standarder foreningen lovmæssig er pålagt. Derfor er det ikke muligt for foreningen gratis at sende en teknikker, hver gang et medlem har et problem.

Klarup Kabelnet tilbyder dog i øjeblikket en ekstra service. Oplever du problemer kan du via Hotline på 22 44 49 80 rekvirere et servicebesøg og få målt signalet i hjemmet med fokus på stikledningen. Dette koster 200,- kr. Ligger fejlen hos foreningen betaler foreningen de 200,- kr. Ligger fejlen i husinstallationen, får man tilsendt en regning samt en mundtlig redegørelse, så fejlene i husinstallationen kan udbedres. Det er herefter op til medlemmet, om teknikeren skal udbedre fejlene, eller man selv ønsker at gøre det.

I Antennebutikken kan man gratis få råd og vejledning. Vi har alle de godkendte komponenter der er behov for. Derudover kan man købe et multiværktøj til 50,- kr. Afleveres det igen får man 40,- kr. retur. Med multiværktøjet følger en skriftlig vejledning, men man får det også demonstreret og lov til at prøve det.

Alle billeder vist på denne side med komponenter med et kryds over, er ikke HF-tætte. Har man nogle af disse i sin husinstallation skal de skiftes. Her kan du se hvilke komponenter Klarup Kabelnet anbefaler og sælger i Antennebutikken.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk