TV/radio

 Priser 2019

Nytilslutning
I tilslutningsafgiften er arbejdet med tilslutningen samt opsætning af én stikdåse eller én fordeler på loft medtaget. Dog skal medlemmet selv grave kabel ned på egen grund i ca. 50 cm dybde.
Indstilling af fjernsyn, video m.m. skal medlemmet selv sørge for.
Kontrakt tegnes i Antennebutikken.
0,00
Basispakke for 124,17 kr./mdr.
Kontingent andrager 725,00 Kr.
Yderligere specifikation fremgår af opkrævning.
Basispakken opkræves kvartalsvis. I alt pr. år:
1.501,00
pr. md. 125,08
Mellempakke for 307,17 kr./mdr.
Kontingent andrager 725,00 Kr.
Yderligere specifikation fremgår af opkrævning.
Mellempakken opkræveskvartalsvis. I alt pr. år:
3.785,00
pr. md. 315,42
Fuld pakke for 526,83 kr./mdr.
Kontingent andrager 725,00 Kr.
Yderligere specifikation fremgår af opkrævning
Fuld pakke opkræves kvartalsvis. I alt pr. år:
6.486,00
pr. md. 536,92
Gebyr for genåbning af antenneforbindelsen
Gælder for ejendom der er afmeldt men tidligere har været tilsluttet.
Genåbningen sker med selvvalgt pakke.
0,00
Ændring af pakke
Pakkeskift kan bestilles hele året til udførsel pr. 31. marts, 30. juni 30. september eller 31. december. Send mail til pakkeskift@kafnet.dk eller vælg menupunktet pakkeskift.
0,00
Ejerskifte ved hussalg
Ved salg af ejendom og overdragelse af forbindelsen til ny ejer, kan dette ske uden udgifter køber eller sælger. Det påhviler sælger at meddele foreningens kasserer at ny ejer ønsker at overtage. Hvis ny ejer ikke ønsker at overtage TV og/eller internet, påhviler det også sælger at opsige abonnementet.
Efter overtagelse har ny ejer ret til et ekstra pakkeskift. Nyt pakkeønske skal meddeles foreningen inden 30 dage på pakkeskift@kafnet.dk
0,00
Gebyr pr. betalingspåmindelse
Sendes der betalingspåmindelse for at minde om forfalden betaling, pålægges gebyret på hver påmindelse. Påmindelsesgebyret er momsfri.
100,00
Genåbning ved restance
Ved lukning p.g.a. restancer skal samtlige restancer tillige betales.
625,00

Tilslutning

Hvad kræves for at blive medlem af Klarup Kabelnet?

Du skal du bo indenfor foreningens  dækningsområde. Det er idag Romdrup og hele Klarup by. Du skal også kunne tilslutte dig foreningens vedtægter.

Hvor tegner jeg kontakt?

Dette gøres i Antennebutikken, der er beliggende Klarupvej 70 og har åben tirsdage i tidsrummet 19.00 – 20.00.
Vær opmærksom på at der i almindelige ferieperioder kan være lukket. Hvis du vil være helt sikker kan du indtale en besked på Klarup Kabelnets Hotline på tlf.: 22 44 49 80. Du vil blive ringet op snarest mulig.

Hvad koster det?

Det er gratis at blive medlem af Klarup Kabelnet. Ved indmeldelse får man:

  • Alt gravearbejde i offentlige arealer
  • Første stikdåse opsat efter ejerens ønske, eller fordeler på loft. I begge tilfælde skal du selv forbinder dit TV og/eller din radio.
  • Måling af signalet i dit hjem

På egen grund lægges kablet oven på jorden og du er selv ansvarlig for at grave det ned efter gældende forskrifter.

Pakkeskift

Klarup Kabelnet foretager pakkeskift i begyndelsen af hvert kvartal, dvs. pr. 1. januar, 1. april, 1 juli og 1. oktober.

Pakkeskift er gratis

Ønsker du at skifte pakke, så klik her

Fejlmelding

Ved problemer med internet og radio/TV kanaler kan foreningens hotline kontaktes på tlf. 22444980
Hotlinen er bemandet hverdage 10 –13 og 16 –20, weekend og helligdage 12 –18.
24. og 31. december åben 10 –13.
Hotlinen er lukket Nytårsdag, Skærtorsdag, Påskedag, Pinsedag samt 1. og 2. juledag.
Ringer du til hotlinen udenfor åbningstiden, kan du lægge en besked med dit navn, adresse og telefonnummer, så ringer vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Foreningen abonnerer på en SMS tjeneste og ved større nedbrud udsendes hurtigst muligt en SMS til mobilnumre registreret i det berørte område.

Klarup kabelnet dækker signalproblemer indtil første antennestik i huset, antennefordeler eller TV-udtaget på Data/TV-stik. Alt efter disse enheder er medlemmets egen installation også eget ansvar. Har du pixeleringer på dine TV kanaler, så er der højest sandsynligt en utæthed i din installation. Du kan læse mere om en korrekt husstandsinstallation her.

Hvis du er i tvivl om, hvor utætheden er, kan du bestille en opmåling af din installation ved at ringe til hotline. Opmålingen koster kr. 200,- og kan give dig et overblik over, hvad der skal til, for at bringe installationen i orden, så du får glæde af vores knivskarpe signal. Udgifter til reparation af installationen kommer oveni prisen.

Viser det sig at fejlen opstår udenfor din husstandsinstallation og dermed er foreningens ansvar, refunderer vi selvfølgelig dine udgifter til opmålingen.

Opsigelse

Tv abonnementet kan opsiges med 1 måneds skriftlig varsel pr.31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december med. Disse frister gælder også hvis man ønsker at overgå til rent internet abonnement.

Opsigelse kan ske ved at skrive en email til erj@kafnet.dk

Ejerskifte ved hussalg

Ved salg af ejendom og overdragelse af forbindelsen til ny ejer, kan dette ske uden udgifter for køber eller sælger. Det påhviler sælger at meddele foreningens kasserer at ny ejer ønsker at overtage. Hvis ny ejer ikke ønsker at overtage TV og/eller internet, påhviler det også sælger at opsige abonnementet. Efter overtagelse har ny ejer ret til et ekstra pakkeskift. Nyt pakkeønske skal meddeles foreningen inden 30 dage på pakkeskift@kafnet.dk